Huurverhoging per 1 juli 2020

Wat is de maximale huurverhoging in 2020?
De huur van uw huis mag vanaf 1 juli 2020 maximaal met 6,6% worden verhoogd, tenzij uw inkomen in 2018 onder de € 43.574 lag. In dat geval mag de huur vanaf 1 juli 2020 maximaal met 5,1% worden verhoogd. De meeste verhuurders verhogen de huur per 1 juli.
De huurverhogingspercentages gelden alleen voor sociale huurwoningen. Huurt u in de vrije sector? Dan geldt er géén maximum huurverhoging.
Huurt u een onzelfstandige woonruimte, zoals een kamer, dan mag de huur maximaal met 4,1% worden verhoogd.

Maximale huurprijzen zelfstandige en onzelfstandige woonruimte vanaf 1 juli 2020. 


Bezwaargronden
Als huurder van een sociale huurwoning kunt u op verschillende gronden bezwaar maken tegen de huurverhoging. De bezwaargronden zijn afhankelijk van het huurverhogingspercentage.

Voor het reguliere percentage, maximaal 5,1%, kan uitsluitend op grond van puntentelling of fouten in het voorstel bezwaar worden gemaakt. U kunt dus geen bezwaar maken op grond van inkomen.
Voor een  inkomensafhankelijke huurverhoging, van 5,2% tot 6,6% is onder voorwaarden bezwaar op grond van inkomen wel mogelijk. Daarnaast kan bij deze huurverhoging onder meer op grond van de AOW-gerechtigde leeftijd bezwaar worden gemaakt.

Let op: Onderhoudsproblemen staan los van de huurverhoging, tenzij de Huurcommissie hierover een verzoek in behandeling heeft of een huurverlaging heeft uitgesproken. Meer informatie over onderhoud en gebreken.  

Op welke wettelijke gronden u bij de verhuurder bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging is zichtbaar in de beslisboom huurverhoging voor zelfstandige woonruimte of de beslisboom huurverhoging voor onzelfstandige woonruimte.

Ook via de huurprijscheck van de woonbond kunt u controleren of het voorstel voor de huurverhoging per 1 juli 2020 voldoet aan de wettelijke eisen.

Hoe kan ik bezwaar maken?
Wanneer u het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging kunt u, voor de ingangsdatum van de huurverhoging, bezwaar maken bij uw verhuurder. U kunt hiervoor het bezwaarformulier tegen de jaarlijkse huurverhoging voor zelfstandige of onzelfstandige woonruimte gebruiken.

Lees meer over huurverhoging.