Jaarverslag 2016 verschenen

Het jaar 2016 markeert de start van de vernieuwing van de Huurcommissie. De Huurcommissie wil meer keuzemogelijkheden gaan aanbieden om geschillen te behandelen tussen huurder en verhuurder. In 2016 zijn voorbereidingen getroffen om de werkwijze hierop aan te passen.

Start nieuwe dienstverlening Huurcommissie

De Huurcommissie heeft haar missie en visie aangepast en een nieuwe werkwijze ontwikkeld. De Huurcommissie biedt nu in een vroeg stadium een verbeterde intake en bemiddeling aan om formele procedures te voorkomen. De resultaten van een geslaagde pilot ‘intake en bemiddeling 2016’ laten zien dat huurder en verhuurders de nieuwe dienstverlening waarderen. In 2017 voert de Huurcommissie deze werkwijze verder in. 

Het jaar 2016 in cijfers

In 2016 handelde de Huurcommissie 9.400 zaken af, waarvan 8.300 in een formele procedure en 1.100 (12% van het totaal) via verbeterde intake en bemiddeling.

De meeste verzoeken gingen over de afrekening van de servicekosten (2.324 verzoeken), de huurverlaging in verband met gebreken (2.173 verzoeken) en de inkomensafhankelijke huurverhoging (1.189 verzoeken).

Meer weten?

Wilt u meer weten over de nieuwe werkwijze van de Huurcommissie? Of bent u benieuwd naar het jaarverslag van 2016 van de Huurcommissie?

Bekijk het volledige jaarverslag 2016 van de Huurcommissie.