Jaarverslag 2017 verschenen

2017 stond in het teken van activiteiten om onze dienstverlening zo te organiseren, dat deze nog beter past bij wat huurder en verhuurder van ons verwachten. 

Bijzonder was ook dat we in 2017 ons jubileum van 100 jaar Huurcommissie vierden. Zo’n ‘verjaardag’ zet aan tot reflectie op de rol en de betekenis van de Huurcommissie in de huidige samenleving.  

Een luisterend oor

De Huurcommissie heeft gemerkt dat zowel huurders als verhuurders behoefte hebben aan een luisterend oor, aan informatie en advies als ze onenigheid hebben over de huurwoning. Door voorlichting, advisering en bemiddeling bouwen wij daarom onze dienstverlening verder uit. Immers, hoe eerder de Huurcommissie huurders en verhuurders kan helpen een onderling geschil op te lossen, hoe beter dat is voor de verstandhouding tussen de twee. En als wij door onze informatie, bijvoorbeeld op de website, een geschil tussen huurder en verhuurder kunnen helpen voorkomen, is dat nog mooier. 

Het jaar 2017 in cijfers

In 2017 heeft de Huurcommissie in totaal 7.588 verzoeken ontvangen. Dit is 18 procent minder dan in 2016. Daarmee zet de dalende trend in de instroom van de laatste jaren door. 

Ook handelden we aanzienlijk minder zaken af met een uitspraak (6.650) dan in 2016 (8.290). Enerzijds heeft deze daling (van bijna 20 procent) te maken met het grotere aantal zaken dat werd afgedaan via inhoudelijke intake en bemiddeling: 1.295 ten opzichte van 1.082 in 2016, een stijging van bijna 20 procent. Anderzijds heeft de daling te maken met de lagere instroom van verzoeken.

Meer weten?

Bekijk hier het volledige jaarverslag 2017 van de Huurcommissie.