Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Minder bijlagen bij verzoekformulier Huurcommissie

Huurders en verhuurders hoeven voortaan minder documenten op te sturen als zij de Huurcommissie inschakelen bij een huurprijsgeschil. Hierdoor wordt het eenvoudiger om een verzoek tot geschilbeslechting in te dienen.

Bij de verzoekformulieren in het kader van huurverhoging of huurverlaging hoeven huurders bijvoorbeeld niet langer een kopie van het huurcontract mee te sturen. En bij een verzoek over de huurverhoging na woningverbetering is de kopie van de brief van hun verhuurder hierover niet meer nodig. Op de verzoekformulieren is voor iedere procedure aangegeven welke documenten nog wel moeten worden meegestuurd. Deze verzoekformulieren zijn beschikbaar op de pagina Verzoekschriften en andere formulieren.

De Huurcommissie werkt continu aan een betere dienstverlening. De vermindering van het aantal bijlagen bij een verzoekformulier past hierbij. De Huurcommissie werkt daarnaast door aan het stapsgewijs verbeteren van haar website en het verder digitaliseren van haar dienstverlening.