Nieuwe versie van de Huurprijscheck live

Het aandeel van de WOZ-waarde in het woningwaarderingstelsel van zelfstandige huurwoningen wordt beperkt tot maximaal 33 procent. Huurprijzen kunnen hierdoor minder snel stijgen, waardoor meer woningen blijven behouden voor de sociale woningvoorraad. 

De Tweede Kamer heeft de maatregel besproken op 29 september 2021. Daarna heeft het kabinet de Raad van State gevraagd te adviseren over de maatregel. Na dit advies neemt het kabinet het definitieve besluit over de maatregel. De minister van BZK gaf eerder aan ernaar te streven dat deze maatregel per 1 januari 2022 in werking treedt.

De Huurcommissie laat in de aangepaste huurprijscheck voor zelfstandige woningen het effect van de maximering alvast zien. Met deze aangepaste huurprijscheck kunnen verhuurders alvast de nieuwe huurprijzen vanaf januari 2022 berekenen. Huurders kunnen met deze aangepaste huurprijscheck alvast de maximale huurprijs voor hun zelfstandige woning berekenen.