Per 1 januari 2019: nieuwe versies Handboek Huurcommissie en Legesnotitie

Huurders en verhuurders krijgen vanaf 1 januari 2019 te maken met de wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Uhw). Vanwege de wetswijziging heeft de Huurcommissie haar Handboek Huurcommissie en de Legesnotitie aangepast.

Het Handboek Huurcommissie en de Legesnotitie vindt u op de pagina met Publicaties van de Huurcommissie. Hierin is de wetswijziging van de Uhw verwerkt. Lees meer over de Gevolgen wetswijziging Uhw. 

Het Handboek Huurcommissie is daarnaast aangevuld met informatie over de verwerking van persoonsgegevens. Als de Huurcommissie persoonsgegevens verwerkt, heeft de desbetreffende persoon het recht om te weten welke gegevens dit zijn, waarvoor de Huurcommissie deze gegevens gebruikt en met wie zij de gegevens deelt. Dit is het recht op inzage (artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG). In het Handboek Huurcommissie staat wat de inzageprocedure is bij de Huurcommissie.

Ook kunt u in het Handboek Huurcommissie informatie vinden over kwaliteitsborging bij de Huurcommissie, zoals hoe kwaliteitsborging in de organisatie is verankerd.

Handboek Huurcommissie
Het Handboek Huurcommissie is voor iedereen binnen de Huurcommissie en voor geïnteresseerden buiten de Huurcommissie. Het geeft aan hoe de Huurcommissie werkt. Het Handboek is vooral opgebouwd uit wettelijke bepalingen, regels en documenten die al eerder zijn vastgesteld.

Legesnotitie bij het Handboek Huurcommissie
Huurder en verhuurder betalen een bijdrage in de kosten voor de procedure, de leges genoemd. Dit is vastgelegd in de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Uhw). De Huurcommissie volgt deze wet bij het uitvoeren van de leges. In de Legesnotitie wordt de wettelijke regeling uitgelegd en wordt het uitvoeringsbeleid weergegeven zoals dat is vastgesteld door de beleidsvergadering van de Huurcommissie. De Huurcommissie wil hiermee transparant zijn in de werkwijze rondom de legesveroordeling.