Positie Huurcommissie in het rechtsbestel

De minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, heeft op 11 juli 2018 in een brief aan de Tweede Kamer zijn visie op de buitengerechtelijke geschilbeslechting uiteengezet. Daarbij gaat hij ook in op de positie van erkende ADR-instanties zoals de Huurcommissie.

Minister Dekker benadrukt in de brief dat het belangrijk is dat partijen zoveel mogelijk zelf tot een oplossing komen van hun conflict. Hij stimuleert overleg en samenwerking tussen de Nederlandse ADR-instanties, met name waar het gaat om best practices. In een recentelijk overleg kwam aan het licht dat bij alle ADR-instanties op dit moment een ontwikkeling aan de gang is die ziet op het stimuleren van bemiddeling in plaats van een afdoening via bindend advies of arbitrage. De achtergrond is dat alle ADR-instanties ervaren dat de klantwaardering bij bemiddeling hoger is dan bij een afdoening via bindend advies of arbitrage.
Lees hier de brief.