Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Proef met bemiddeling uitgebreid

De Huurcommissie breidt de proef met bemiddeling uit met zaken uit de regio Utrecht.

Sinds 1 juni 2016 doet de Huurcommissie een proef met bemiddelen voor zaken in de regio Den Haag. Inmiddels kunnen ook zaken uit de regio Utrecht worden bemiddeld. In de loop van het jaar wordt deze nieuwe vorm van dienstverlening gefaseerd uitgebreid voor heel Nederland.
 
Nieuw
Bemiddelen is een nieuw stuk dienstverlening van de Huurcommissie. Naast de formele procedure - met een bindende uitspraak - kan in voorkomende gevallen ook worden bemiddeld. Als huurder en verhuurder het met elkaar eens worden, wordt dat - indien gewenst - vastgelegd in een overeenkomst.
Een groot voordeel is dat de doorlooptijd van zo’n procedure ongeveer de helft korter is dan die bij een formele geschilbeslechting.