Rob van Lint interim voorzitter Huurcommissie

Drs. R.J.T. (Rob) van Lint wordt interim voorzitter van het bestuur van de Huurcommissie. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Rob met ingang van 8 mei benoemd. Gezien het vertrek van de heer mr. J.M.L. (Jacques) Niederer naar de Raad van State en vanwege het feit dat de werving voor een voorzitter nog loopt, zal Rob van Lint de functie van voorzitter tijdelijk vervullen. 

Rob van Lint is van 1 juli 2017 tot 1 mei 2020 inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (MVWA) geweest. Vanaf 2009 was hij hoofddirecteur Immigratie- en Naturalisatiedienst bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarvoor was hij plaatsvervangend inspecteur-generaal Inspectie Verkeer en Waterstaat van het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat. Eerder bekleedde hij bij het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onder andere de functies van waarnemend directeur Algemene Inspectiedienst, van directeur Plantenziektenkundige Dienst en van directeur Visserij.

Rob van Lint behaalde een doctoraal Bedrijfskunde voor de publieke sector aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en een doctoraal Biologie aan de Rijksuniversiteit Leiden.

De Huurcommissie kijkt uit naar de samenwerking!