Verhuurderbijdrage

In 2018 is de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Uhw) aangepast. Dit heeft gevolgen voor verhuurders. Zij gaan met ingang van het kalenderjaar 2018 jaarlijks de verhuurderbijdrage betalen.

 

Wat is de verhuurderbijdrage en waar wordt die bijdrage voor ingezet?
De verhuurderbijdrage is een wettelijk verplichte bijdrage op grond van artikel 8a tot en met 8f, 19c en 19d Uhw, die verhuurders jaarlijks betalen aan de Huurcommissie zodat de Huurcommissie haar werkzaamheden kan uitvoeren.

De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie voor het voorkomen, het helpen oplossen en het formeel beslechten van geschillen tussen huurders en verhuurders.

Hoe bepaalt de Huurcommissie wie de verhuurderbijdrage gaat betalen?
Verhuurders die op 1 januari 2017 meer dan 50 huurwoningen in bezit hebben waarvan de huur lager is dan €710,68 per maand, zijn wettelijk verplicht om over 2018 de verhuurderbijdrage te betalen.

De Belastingdienst stelt vast welke verhuurders – met als peildatum 1 januari 2017 – meer dan 50 huurwoningen in bezit hebben. De Belastingdienst levert deze gegevens aan de Huurcommissie. De Huurcommissie stuurt vervolgens in oktober 2018 een aankondigingsbrief aan deze verhuurders.

Hoe hoog is de verhuurderbijdrage?
Verhuurders betalen een vast tarief per woning, waarbij de eerste 50 woningen niet meetellen. Voor 2018 is het tarief vastgesteld op €2,36 per woning.

Rekenvoorbeeld
Voor een verhuurder met 100 huurwoningen komt dit neer op de volgende rekensom: (100-(50 woningen))*€ 2,36=€ 118.

Wanneer betalen verhuurders de verhuurderbijdrage?
De wetsartikelen 8a tot en met 8f, 19c en 19d Uhw zijn in werking getreden in augustus 2018. Daarom betalen verhuurders over kalenderjaar 2018 de verhuurderbijdrage. In oktober 2018 ontvangen verhuurders een beschikking van de Huurcommissie. Verhuurders ontvangen enige tijd daarna een factuur van het Centraal Justitieel Incassobureau om de betaling te voldoen.

Verhuurders betalen al de verhuurderheffing. Waarom betalen verhuurders nu ook de verhuurderbijdrage?

De verhuurderbijdrage aan de Huurcommissie is iets anders dan de verhuurderheffing.

De verhuurderheffing is een heffing die verhuurders betalen over de WOZ-waarde van de huurwoningen. Verhuurders met meer dan 50 huurwoningen waarvan de huur lager is dan €710,68 per maand (volgens de huurliberalisatiegrens van 2018), betalen de verhuurderheffing. Deze heffing wordt gebruikt ter vermindering van de nationale schuld. De verhuurder betaalt de verhuurderheffing als belasting.

De verhuurderbijdrage is een verplichte bijdrage die verhuurders betalen aan de Huurcommissie zodat de Huurcommissie haar werkzaamheden kan uitvoeren.

Wat kunnen verhuurders de komende tijd verwachten?
• 
Begin oktober 2018 ontvangen verhuurders met meer dan 50 woningen een aankondigingsbrief van de Huurcommissie.

• Eind oktober 2018 ontvangen verhuurders met meer dan 50 woningen vervolgens de beschikking van de Huurcommissie.

• Na de beschikking ontvangen verhuurders met meer dan 50 woningen na enige tijd de factuur van het Centraal Justitioneel Incassobureau.

De verhuurder is het niet eens met de verhuurderbijdrage. Kan de verhuurder bezwaar maken?
Verhuurders, met meer dan 50 huurwoningen in bezit in de gereguleerde sector, hebben in november een beschikking ontvangen van de Huurcommissie. Deze verhuurders zijn volgens de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte verplicht om de verhuurderbijdrage aan de Huurcommissie te betalen.

Heeft een verhuurder een beschikking ontvangen en wil de verhuurder bezwaar maken? Dien, binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking, een schriftelijk bezwaarschrift in bij de Huurcommissie.

Vermeld in het bezwaarschrift:
- De naam en adres.
- De datum waarop de verhuurder het bezwaarschrift schrijft.
- Een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht.
- Uitleg waarom de verhuurder bezwaar maakt.
- Een handtekening.

De verhuurder kan het bezwaarschrift onder vermelding van ‘Bezwaarschrift verhuurderbijdrage’ sturen aan de Huurcommissie, Postbus 16495, 2500 BL, Den Haag.

In welk geval kunt u bezwaar maken?
De Huurcommissie moet zich volgens de wet houden aan de opgave van de Belastingdienst over de verhuurder en het aantal woningen. Klopt het aantal huurwoningen in de beschikking van de Huurcommissie niet? En heeft de Belastingdienst formeel, via een nieuwe beschikking, een nieuw aantal huurwoningen vastgesteld? In dat geval kunt u de nieuwe beschikking van de Belastingdienst meesturen met uw bezwaarschrift.