Verlenging tijdelijke huurovereenkomsten mogelijk

In de wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten wordt geregeld dat tijdelijke huurcontracten tijdelijk kunnen worden verlengd gedurende de coronacrisis. Het gaat hierbij om contracten voor appartementen en huizen van maximaal 2 jaar en contracten van maximaal 5 jaar voor kamers. De wet treedt op 25 april in werking en geldt voor huurcontracten die eindigen in de periode tussen 1 april en 30 juni 2020.

Huurders hebben de mogelijkheid een tijdelijke verlenging van hun tijdelijke huurovereenkomst aan te vragen. Dat moeten ze uiterlijk doen binnen 1 week nadat de verhuurder ze heeft geïnformeerd over het einde van het huurcontract (de zogeheten aanzegging van de huurovereenkomst). De huurder en verhuurder kunnen, met oog op de einddatum, ook al eerder besluiten om de huurovereenkomst te verlengen.

Voor de periode tot inwerkingtreding van de wet geldt een overgangsperiode. Huurders die al een aanzegging hebben ontvangen moeten hun verzoek tot verlenging voor 2 mei 2020 kenbaar maken. Verhuurders kennen in principe deze verlenging toe, tenzij deze voor 1 april al afspraken had om bijvoorbeeld de woning te verkopen, te slopen of te renoveren. Of als de huurder zich niet als een goed huurder gedraagt.

De tijdelijke wet is met terugwerkende kracht ingegaan van 1 april tot 1 september en geldt voor huurcontracten die eindigen tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020. Huurcontracten kunnen verlengd worden met een maand, twee maanden of drie maanden tot uiterlijk 1 september 2020. Indien de coronacrisis langer duurt, kan de wet eenmalig worden verlengd met een periode van maximaal 3 maanden.  

Normaal gesproken is het niet mogelijk om een tijdelijk huurcontract te verlengen voor bepaalde tijd (een tijdelijke periode), het is dan enkel mogelijk om een tijdelijk huurcontract te verlengen voor onbepaalde tijd.

In dit stroomschema staat duidelijk wanneer en hoe huurders een beroep op de wet kunnen doen.