Verzoekschriften jaarlijkse huurverhoging

Eén keer per jaar kan de verhuurder een voorstel tot huurverhoging doen aan de huurder. De verhuurder stuurt de huurder in dat geval een brief waarin hij een huurverhoging voorstelt. Als de huurder het niet eens is met de huurverhoging, kunnen huurder en verhuurder beiden de Huurcommissie inschakelen.

Als een huurder bezwaar heeft gemaakt tegen het voorstel tot huurverhoging, kan de verhuurder met de huurder overleggen over de redelijkheid van het voorstel. Komen zij er samen niet uit, dan kan de verhuurder de Huurcommissie verzoeken om een uitspraak te doen over de redelijkheid van dit voorstel. Dat moet de verhuurder doen binnen 6 weken na het tijdstip waarop de huurverhoging had moeten ingaan. Doet de verhuurder dat niet, dan gaat de huurverhoging niet door. De verhuurder mag het bezwaar niet eigenhandig ongegrond verklaren.

Veel verhuurders doen in het voorjaar het voorstel voor de jaarlijkse huurverhoging. De verzoekschriften voor de huurverhoging per 1 juli 2019 moeten uiterlijk maandag 12 augustus 2019 vóór 24.00 uur door de Huurcommissie zijn ontvangen. De verhuurder moet het bezwaar van de huurder uiterlijk 30 juni 2019 ontvangen hebben.

Als een huurder geen bezwaar maakt, maar de voorgestelde huurverhoging niet betaalt, dan zijn er voor de verhuurder 2 mogelijkheden:

  1. De verhuurder heeft het huurverhogingsvoorstel per aangetekende post verstuurd. De verhuurder kan de Huurcommissie dan vragen de voorgestelde huurverhoging te beoordelen.
  2. De verhuurder heeft het huurverhogingsvoorstel niet per aangetekende post verstuurd. Als de huurder de huurverhoging weigert te betalen, zal de verhuurder hem per aangetekende post een herinneringsbrief sturen. Deze brief moet de huurder uiterlijk 3 maanden na de ingangsdatum van de huurverhoging ontvangen. Is de huurder het dan nog steeds niet eens met de huurverhoging, dan moet de huurder zelf binnen 4 maanden (tot 1 juli 2018 + 3 maanden) na de ingangsdatum van de huurverhoging bij de Huurcommissie vragen de huurverhoging te beoordelen. Doet de huurder dat niet, dan is de huurverhoging een feit.

Verzoek indienen

Wilt u een verzoek indienen? Bekijk eerst of u er samen uit kunt komen. Lukt dit niet? Dan kunt u een van de onderstaande formulieren gebruiken om een verzoek in te dienen.

De Huurcommissie ontvangt de formulieren, met bijlagen, bij voorkeur digitaal. In dat geval krijgt de indiener ook direct een e-mail waarin de ontvangst wordt bevestigd. Meer informatie over huurverhoging vindt u op de pagina Huurverhoging