Verzoekschriften jaarlijkse huurverhoging

Als de huurder bezwaar heeft gemaakt tegen het voorstel tot huurverhoging, dan kan de verhuurder de huurcommissie verzoeken om een uitspraak te doen over de redelijkheid van het voorstel. Dat moet de verhuurder doen binnen zes weken na het tijdstip waarop de huurverhoging had moeten ingaan. Doet de verhuurder dat niet, dan gaat de huurverhoging niet door.

De verzoekschriften voor de huurverhoging per 1 juli 2017 moeten uiterlijk vrijdag 11 augustus 2017 vóór 24.00 uur door de Huurcommissie zijn ontvangen.

Wilt u een verzoek indienen? Maak dan gebruik van het Verzoekschrift jaarlijkse huurverhoging verhuurder. De Huurcommissie ontvangt de formulieren, met bijlagen, bij voorkeur digitaal. In dat geval krijgt de indiener ook direct een e-mail waarin de ontvangst wordt bevestigd.