Vijf beleidsboeken aangepast

De Huurcommissie heeft op 1 juni vijf nieuwe versies van de beleidsboeken uitgebracht.

Het gaat om het Beleidsboek waarderingsstelsel zelfstandige woonruimte, Beleidsboek waarderingsstelsel onzelfstandige woonruimte, Gebrekenboek Huurcommissie, Beleidsboek huurverhoging na woningverbetering en Beleidsboek nutsvoorzieningen en servicekosten. De aanpassingen zijn het gevolg van tekstuele aanpassingen om het beleid van de Huurcommissie te verduidelijken en van een aantal beleidsmatige wijzigingen.

Uitvoeringsbeleid Huurcommissie

Wettelijke bepalingen vormen het uitgangspunt voor de Huurcommissie. De praktische uitwerking van deze bepalingen heeft geleid tot een uitvoeringsbeleid. In de beleidsboeken is het uitvoeringsbeleid van de Huurcommissie vastgelegd. De beleidsboeken geven daarnaast een uitleg van het betreffende huurrecht. Hierdoor dragen zij bij aan de kwaliteit en uniformiteit bij de behandeling van zaken.

Hoewel de beleidsboeken in eerste instantie zijn bedoeld voor professionals, kunnen deze documenten dienen als basis voor overleg tussen huurder en verhuurder om geschillen onderling op te lossen.

De Huurcommissie verwacht dat de beleidsboeken bijdragen aan een verhoging van de kwaliteit en uniformiteit bij de behandeling van zaken.

De beleidsboeken vindt u bij de Publicaties van de Huurcommissie.