Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Wetsvoorstel modernisering en verhuurderbijdrage naar Tweede Kamer

De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft op 16 januari het wetsvoorstel voor verdere modernisering van de Huurcommissie en de introductie van een verhuurderbijdrage ingediend bij de Tweede Kamer.

Met de wetswijziging worden de taken van de Huurcommissie uitgebreid. Ook de governance wordt gemoderniseerd. Het wetsvoorstel regelt ook een andere wijze van financiering van de Huurcommissie. De minister stelt hiervoor een verhuurderbijdrage en wijzigingen in de legessystematiek voor.

Het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zijn gepubliceerd op www.overheid.nl