Wetsvoorstel modernisering Huurcommissie door de Eerste Kamer aanvaard

Op 5 juni 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat verschillende wijzigingen in de financiering en werkwijzen van de Huurcommissie regelt.

In januari 2017 heeft de toenmalige Minister van BZK bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend over de financiering en verdere modernisering van de Huurcommissie. Na de tijdelijke controversieelverklaring van het wetsvoorstel na de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017, heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel op 30 januari 2018 aanvaard en is het wetsvoorstel op 29 mei 2018 in de Eerste Kamer behandeld.

Het wetsvoorstel regelt een andere financiering en ondersteunt de veranderingen in de werkwijze van de Huurcommissie.