Wijzigingen in gegevensbescherming en inzage per 25 mei

Vanaf vandaag, 25 mei 2018, geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de hele EU. Deze Europese verordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens.

De Huurcommissie beschikt over persoonsgegevens van huurders en verhuurders. Daar wil de Huurcommissie goed en vertrouwelijk mee omgaan. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft aan hoe dit moet. Net als veel andere instanties heeft de Huurcommissie zich daarom voorbereid op de invoering van de AVG.

Op grond van de AVG zal de Huurcommissie bijvoorbeeld een Functionaris Gegevensbescherming aanstellen en aangeven hoe de persoonsgegevens worden beschermd.

Inzage in het eigen dossier

Voor de zitting krijgen de partijen alle relevante stukken van de Huurcommissie toegestuurd, zoals het onderzoeksrapport. Op deze manier krijgen huurder en verhuurder beiden dezelfde informatie van de Huurcommissie, en krijgen zij alleen informatie die er echt toe doet. Zo voorkomt de Huurcommissie dat huurder en verhuurder worden overladen met niet-relevante informatie, of dat de ene partij veel meer informatie krijgt dan de andere. Deze werkwijze verandert door de AVG niet.   

Soms wil een partij graag álle achtergrondinformatie inzien die de Huurcommissie heeft over het geschil. Ook dit blijft nog steeds mogelijk. Een partij die zijn of haar eigen dossier wil inzien, kan contact opnemen met de Huurcommissie voor een afspraak. Het volledige eigen dossier kan worden ingezien bij de Huurcommissie in Den Haag. Voorafgaand aan de inzage moet een verklaring worden getekend dat de informatie alleen wordt gebruikt voor de betreffende zaak. De Huurcommissie zal voor de inzage de beschermde (persoons)gegevens in het dossier onleesbaar maken.

Alle informatie over de inzage in het dossier kunt u vinden op onze website.