Nieuws

Hieronder vindt u de nieuwsberichten van de Huurcommissie. Nieuwsberichten over beleidsinformatie over huren en verhuren vindt u op de website Rijksoverheid.nl.


De Huurcommissie organiseert donderdagmiddag 14 febuari 2019, centraal in het land (Utrecht of omgeving), een informatiebijeenkomst over de... Lees verder

Bemiddelingskosten

13 december 2018

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkelt met de sector een aanpak om misstanden in de huursector tegen te gaan, zoals... Lees verder

In 2018 heeft de Huurcommissie meer aanvragen van huurders en verhuurders ontvangen dan was verwacht. De Huurcommissie had zich voorbereid op 6615... Lees verder

De Huurcommissie organiseert een informatiebijeenkomst voor huurdersorganisaties, woningcorporaties en andere verhuurders over de wijziging van de... Lees verder

Verhuurderbijdrage

8 oktober 2018

In 2018 is de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Uhw) aangepast. Dit heeft gevolgen voor verhuurders. Zij gaan met ingang van het kalenderjaar... Lees verder

Op 25 september 2018 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zes nieuwe leden benoemd voor de Raad van Advies van de... Lees verder

De Huurcommissie, het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid), de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) en de... Lees verder

Op 1 augustus 2018 heeft de Huurcommissie een nieuwe versie van de Huurprijscheck gelanceerd. Lees verder

De vier buitengerechtelijke geschilinstanties zijn het eens met minister Dekker voor Rechtsbescherming: snelle, eenvoudige en gedegen oplossingen bij... Lees verder

De minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, heeft op 11 juli 2018 in een brief aan de Tweede Kamer zijn visie op de buitengerechtelijke... Lees verder