Nieuws

Hieronder vindt u de nieuwsberichten van de Huurcommissie. Nieuwsberichten over beleidsinformatie over huren en verhuren vindt u op de website Rijksoverheid.nl.


Eén keer per jaar kan de verhuurder een voorstel tot huurverhoging doen aan de huurder. De verhuurder stuurt de huurder in dat geval een brief waarin... Lees verder

Op 5 juni 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat verschillende wijzigingen in de financiering en werkwijzen van de... Lees verder

Per 1 juli 2018 vinden wijzigingen plaats in 4 beleidsboeken van de Huurcommissie. Het gaat hierbij om het Beleidsboek huurverhoging na... Lees verder

Vanaf vandaag, 25 mei 2018, geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de hele EU. Deze Europese verordening vervangt de Wet... Lees verder

2017 stond in het teken van activiteiten om onze dienstverlening zo te organiseren, dat deze nog beter past bij wat huurder en verhuurder van ons... Lees verder

De Tweede Kamer heeft vandaag, op 30 januari 2018, ingestemd met het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband... Lees verder

De Huurcommissie heeft in een aantal beleidsboeken het beleid verduidelijkt ten aanzien van zonnepanelen. Omdat dit vragen heeft opgeroepen, volgt... Lees verder

De samenleving verwacht van de Huurcommissie dat zij deskundig, transparant en onpartijdig is. De wet- en regelgeving van en rondom het zelfstandig... Lees verder

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Huurcommissie aangewezen als buitengerechtelijke geschillenbeslechter in de zin... Lees verder

Als de huurder bezwaar heeft gemaakt tegen het voorstel tot huurverhoging, dan kan de verhuurder de huurcommissie verzoeken om een uitspraak te doen... Lees verder