Nieuws

Hieronder vindt u de nieuwsberichten van de Huurcommissie. Nieuwsberichten over beleidsinformatie over huren en verhuren vindt u op de website Rijksoverheid.nl.


De Huurcommissie organiseert een informatiebijeenkomst voor huurdersorganisaties, woningcorporaties en andere verhuurders over de wijziging van de... Lees verder

Verhuurderbijdrage

8 oktober 2018

In 2018 is de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Uhw) aangepast. Dit heeft gevolgen voor verhuurders. Zij gaan met ingang van het kalenderjaar... Lees verder

Op 25 september 2018 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zes nieuwe leden benoemd voor de Raad van Advies van de... Lees verder

De Huurcommissie, het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid), de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) en de... Lees verder

Op 1 augustus 2018 heeft de Huurcommissie een nieuwe versie van de Huurprijscheck gelanceerd. Lees verder

De vier buitengerechtelijke geschilinstanties zijn het eens met minister Dekker voor Rechtsbescherming: snelle, eenvoudige en gedegen oplossingen bij... Lees verder

De minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, heeft op 11 juli 2018 in een brief aan de Tweede Kamer zijn visie op de buitengerechtelijke... Lees verder

Eén keer per jaar kan de verhuurder een voorstel tot huurverhoging doen aan de huurder. De verhuurder stuurt de huurder in dat geval een brief waarin... Lees verder

Op 5 juni 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat verschillende wijzigingen in de financiering en werkwijzen van de... Lees verder

Per 1 juli 2018 vinden wijzigingen plaats in 4 beleidsboeken van de Huurcommissie. Het gaat hierbij om het Beleidsboek huurverhoging na... Lees verder