Hoe maakt u bezwaar tegen de jaarlijkse huurverhoging?

Bent u het niet eens met de voorgestelde huurverhoging? Dan kunt u in een aantal situaties bezwaar maken bij uw verhuurder. Hier leest u hoe u dat doet.

Wanneer kan ik bezwaar maken?

De meeste verhuurders houden zich aan de regels als zij de huurprijs verhogen. Dan heeft bezwaar maken geen zin. Check daarom eerst waarom u bezwaar kunt maken. Of controleer de huurverhoging op de website van de Woonbond.

Hoe maak ik bezwaar?

Stuur vóór de voorgestelde ingangsdatum een brief aan uw verhuurder. Zie Bezwaarschrift huurverhoging.

Wanneer stuurt u de brief op?

Stuur het bezwaarschrift aan uw verhuurder voordat de huurverhoging ingaat.
Bijvoorbeeld: Gaat de huurverhoging in op 1 juli? Zorg er dan voor dat uw verhuurder de brief vóór 1 juli krijgt. De verhuurder moet het bezwaar dus uiterlijk op 30 juni hebben ontvangen.

Wat gebeurt er nadat u bezwaar heeft gemaakt?

Gaat uw verhuurder akkoord met uw bezwaar? Dan gaat uw huurprijs niet omhoog of krijgt u een lagere huurverhoging. U krijgt daarover bericht van uw verhuurder.

Is uw verhuurder het niet eens met uw bezwaar? Dan moet hij aan de Huurcommissie vragen om de huurverhoging te beoordelen. De verhuurder start een procedure.