Energieprestatievergoeding

Gebruikt een sociale huurwoning bijna geen energie? Dan mag een verhuurder daarvoor sinds augustus 2016 een energieprestatievergoeding (EPV) vragen. Daarmee verdient hij de kosten terug om de woning energiezuiniger te maken en energie te laten opwekken.

Eisen EPV

Wil de verhuurder dat een huurder een EPV betaalt voor een sociale huurwoning? Dan moet de woning goed geïsoleerd zijn en gemiddeld net zoveel energie produceren als verbruiken (energieneutraal – zo’n woning wordt ook wel een nul-op-de-meter-woning genoemd).

De woning wekt bijvoorbeeld energie op met zonnepanelen. De verhuurder moet aantonen dat de huurwoning voldoet aan de eisen voor een EPV. Daarvoor kan hij terecht bij erkende bedrijven die de warmtevraag van een woning bepalen.

EPV bij renovatie

Als de verhuurder een woning wil renoveren, dan heeft hij daarvoor toestemming van de huurder nodig. Dat geldt ook als de verhuurder de woning energieneutraal wil maken en daarna een EPV wil vragen.

Wil een verhuurder een woningcomplex van ten minste 10 woningen renoveren? Dan heeft de verhuurder daarvoor instemming nodig van 70% van de huurders. Lees meer over toestemming voor het renoveren van een woningcomplex.

Hoogte van de EPV

Huurders kunnen zelf de hoogte van de EPV overeenkomen met de verhuurder. Deze mag geen hogere EPV vragen dan volgens de wettelijke normen .

De EPV is een vast bedrag per maand. Daalt of stijgt de energieprijs? Dan spreekt de huurder met de verhuurder af wat dat betekent.

Bezwaar EPV

Huurders krijgen elk jaar vóór 1 juli van de verhuurder een overzicht van de hoeveelheid energie die de huurwoning opwekt.

Het kan zijn dat huurders het niet eens zijn met de vergoeding die de verhuurder voorstelt. Of dat huurders menen dat de woning niet genoeg energie opwekt. In dat geval kunnen zij eerst – na ontvangst van het energieoverzicht - daartegen bezwaar maken bij de verhuurder.

Komen zij er samen niet uit, dan kan de huurder de Huurcommissie vragen om te bepalen of de afgesproken EPV redelijk is. Huurders gebruiken daarvoor het verzoekschrift Energieprestatievergoeding (EPV).

EPV en energierekening

Huurders die in een energieneutrale woning wonen en een EPV betalen, krijgen nog steeds een rekening van de energieleverancier. Huurders betalen namelijk altijd een bepaald bedrag voor de aansluiting op het elektriciteitsnet (het zogeheten ‘vastrecht’).

Wie meer energie gebruikt dan de huurwoning opwekt, betaalt bij voor het extra gebruik. Wie juist minder energie gebruikt, krijgt geld terug van het energiebedrijf.

Geen invloed EPV op huur en huurtoeslag

De EPV staat los van de huur. De jaarlijkse huurverhoging heeft geen invloed op de hoogte van de EPV. De EPV telt ook niet mee voor de huurtoeslag.