Niet eens met jaarafrekening of maandelijks voorschotbedrag

U wilt dat uw verhuurder de jaarafrekening aanpast

Heeft u een jaarafrekening servicekosten van uw verhuurder ontvangen en bent u het niet eens met de hoogte daarvan? Vraag uw verhuurder om aanpassing van de jaarafrekening. Stuur daarvoor de modelbrief Oneens met ontvangen servicekostenafrekening aan uw verhuurder. Geef uw verhuurder 3 weken de tijd om hierop te reageren. U kunt de Huurcommissie pas inschakelen als deze termijn is verstreken of als u het niet eens bent met de schriftelijke reactie van uw verhuurder.

U wilt dat uw verhuurder het maandelijks voorschotbedrag verlaagt

Vindt u het maandelijks voorschot voor gas, water of elektriciteit te hoog? Dan kunt u uw verhuurder vragen om een lager maandelijks voorschotbedrag. Stuur daarvoor een brief aan uw verhuurder.

U moet wel:

  • een eigen tussenmeter hebben voor gas, water en elektriciteit;
  • nog op het adres wonen waarvoor u dit bedrag betaalt.