Niet eens met jaarafrekening of maandelijks voorschotbedrag

U wilt dat uw verhuurder de jaarafrekening aanpast

Heeft u een jaarafrekening servicekosten van uw verhuurder ontvangen en bent u het niet eens met de hoogte daarvan? Vraag uw verhuurder om aanpassing van de jaarafrekening. Stuur daarvoor een brief aan uw verhuurder. Geef uw verhuurder drie weken de tijd om hierop te reageren. U kunt de Huurcommissie pas inschakelen als deze termijn is verstreken of als u het niet eens bent met de schriftelijke reactie van uw verhuurder.

U wilt dat uw verhuurder het maandelijks voorschotbedrag verlaagt

Vindt u het maandelijks voorschot voor gas, water of elektriciteit te hoog? Dan kunt u uw verhuurder vragen om een lager maandelijks voorschotbedrag. Stuur daarvoor een brief aan uw verhuurder.

U moet wel:

  • een eigen tussenmeter hebben voor gas, water en elektriciteit;
  • nog op het adres wonen waarvoor u dit bedrag betaalt.