Huurprijs en punten

Bij een sociale huurwoning wordt de maximale (kale) huurprijs berekend volgens het puntensysteem. Als u en uw verhuurder het oneens zijn over de hoogte van de huurprijs, dan kunnen jullie mogelijk de Huurcommissie inschakelen.

Puntensysteem

Het puntensysteem voor sociale huurwoningen geeft de kwaliteit van de woning aan. Bij het puntenaantal hoort een maximale huurprijs. De woning krijgt punten voor onder meer de oppervlakte van de vertrekken, voorzieningen in de keuken en het sanitair, de energieprestatie en de WOZ-waarde. Er zijn aparte puntensystemen voor zelfstandige woningen, onzelfstandige woningen (kamers), woonwagens en woonwagenstandplaatsen. Daarnaast gelden er bijzondere regels voor zorgwoningen en voor monumentenwoningen.

De Huurcommissie heeft in de beleidsboeken behorende bij het waarderingsstelsel voor zelfstandige en onzelfstandige woonruimte beschreven hoe zij het puntensysteem toepast.

Meer informatie over het puntensysteem vindt u op de website van Rijksoverheid.nl.

Niet eens met de hoogte van de huurprijs

Bent u het met uw verhuurder oneens over de hoogte van de huurprijs? Dan kunt u eerst de Huurprijscheck invullen om de maximale huurprijs te controleren. Of is het huurcontract ouder dan zes maanden en woont u in een woning in de sociale sector? Dan moet u de verhuurder eerst schriftelijk een voorstel tot huurverlaging doen. Meer informatie vindt u op de pagina Huurverlaging.

Voor een woning in de vrije sector gelden andere regels. Meer informatie hierover vindt u hier.

To top