Huurprijs bij een nieuw contract

Iedereen die een zelfstandige woonruimte, kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats huurt, kan een verzoek indienen om de aanvangshuurprijs te laten beoordelen. Voorwaarde is dat het huurcontract niet langer dan zes maanden geleden is ingegaan.

Heeft u of had u een tijdelijk huurcontract van maximaal twee jaar? Dan heeft u de tijd tot zes maanden na afloop van het tijdelijk huurcontract.
LET OP: Dit geldt niet voor alle tijdelijke huurcontracten. Kijk op de pagina's van de Rijksoverheid of neem contact op met Informatie Rijksoverheid via het gratis telefoonnummer 1400. 

LET OP: Wat kan de Huurcommissie voor u doen?

De Huurcommissie kan WEL:De Huurcommissie kan NIET:
- De wettelijke te betalen huurprijs vaststellen;

- De bij aanvang aanwezige onderhoudsgebreken vaststellen.
- Eventueel betaalde huur terugvorderen;

- Gebreken verhelpen.

Werkt de verhuurder daar niet aan mee, dan kunt u - met de uitspraak van de Huurcommissie in de hand - de kantonrechter daarom vragen.
TIP: vraag hierover (gratis) advies bij het Juridisch Loket.

Toets aanvangshuurprijs

Geliberaliseerd huurcontract: De Huurcommissie kan de aanvangshuurprijs ook toetsen van woningen met een geliberaliseerde huurprijs (vrije sector). Als de overeengekomen huurprijs dan eigenlijk op of onder de liberalisatiegrens hoort te liggen, dan zal de Huurcommissie de huurprijs verlagen. Blijft de huurprijs daarboven, dan is de Huurcommissie niet bevoegd om uitspraak te doen. Meer informatie over liberalisatie is te vinden op Rijksoverheid.nl.

Bij het starten van een procedure

Let op: Als de Huurcommissie in de procedure constateert dat er een all-inprijs is afgesproken, dan splitst zij eerst de prijs in een kale huurprijs en een voorschot voor de servicekosten en nutsvoorzieningen. Daarna voert de Huurcommissie de toets aanvangshuurprijs uit. Meer informatie is te vinden op de pagina Splitsen all-inprijs.

Tijdens de procedure

Een onderzoeker van de Huurcommissie maakt een puntentelling van de woning. De Huurcommissie beoordeelt of de afgesproken kale huurprijs niet hoger is dan de maximale huurprijs volgens de punten. 

Tijdens deze procedure kan de onderzoeker van de Huurcommissie ook kijken naar onderhoudsgebreken aan de woning. Het gaat dan om gebreken, die er al waren toen de woning werd geaccepteerd. Als de woning ernstige onderhoudsgebreken heeft, dan kan de Huurcommissie beslissen de huurprijs tijdelijk (verder) te verlagen tot een percentage van de huurprijs. Meer informatie vindt u op de pagina Onderhoud en gebreken.

Na de uitspraak

Als blijkt dat de huurprijs te hoog is, dan bepaalt de Huurcommissie de nieuwe huurprijs op de maximale huurprijs die hoort bij het puntentotaal van uw woning. Deze nieuwe huurprijs geldt vanaf de datum waarop het huurcontract is ingegaan.
Als na de uitspraak blijkt dat u te veel huur heeft betaald, dan moet u zelf zorgen dat u het bedrag terugkrijgt van de verhuurder. De Huurcommissie kan u daarbij niet helpen. 

Wat kan de uitspraak worden?

De Huurcommissie constateert op basis van de puntentelling dat de aanvangshuurprijs redelijk dan wel correct is:De Huurcommissie constateert op basis van de puntentelling dat de aanvangshuurprijs niet redelijk is:
De geldende huurprijs blijft dezelfde.
(Zie hier voor een voorbeeld van zo'n uitspraak van de Huurcommissie)
Zij stelt een andere aanvangshuurprijs vast:De geldende huurprijs wordt aangepast.


(Zie hier voor een voorbeeld van zo'n uitspraak van de Huurcommissie)

Meer informatie vindt u op de pagina Verloop van een procedure.

Let op: De huurverlaging vanaf de ingangsdatum van het huurcontract kan gevolgen hebben voor huurtoeslag. Kijk voor meer informatie en een proefberekening op de website van de Belastingdienst/Toeslagen