Huurprijs bij een nieuw contract

Iedereen die een zelfstandige woonruimte, kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats huurt, kan een verzoek indienen om de aanvangshuurprijs te laten beoordelen. Voorwaarde is dat het huurcontract niet langer dan zes maanden geleden is ingegaan.

Heeft u of had u een tijdelijk huurcontract van maximaal twee jaar? Dan heeft u de tijd tot zes maanden na afloop van het tijdelijk huurcontract.
LET OP: Dit geldt niet voor alle tijdelijke huurcontracten. Kijk op de pagina's van de Rijksoverheid of neem contact op met Informatie Rijksoverheid via het gratis telefoonnummer 1400. 

LET OP: Wat kan de Huurcommissie voor u doen?

De Huurcommissie kan WEL:De Huurcommissie kan NIET:
- De wettelijke te betalen huurprijs vaststellen;

- De bij aanvang aanwezige onderhoudsgebreken vaststellen.
- Eventueel betaalde huur terugvorderen;

- Gebreken verhelpen.

Werkt de verhuurder daar niet aan mee, dan kunt u - met de uitspraak van de Huurcommissie in de hand - de kantonrechter daarom vragen.
TIP: vraag hierover (gratis) advies bij het Juridisch Loket.

Toets aanvangshuurprijs vrije sector huurwoning

Geliberaliseerd huurcontract: De Huurcommissie kan de aanvangshuurprijs ook toetsen van woningen met een geliberaliseerde huurprijs (vrije sector). Als de overeengekomen huurprijs dan eigenlijk op of onder de liberalisatiegrens hoort te liggen, dan zal de Huurcommissie de huurprijs verlagen. Blijft de huurprijs daarboven, dan is de Huurcommissie niet bevoegd om uitspraak te doen. Meer informatie over liberalisatie is te vinden op Rijksoverheid.nl.