Wat kan de uitspraak worden bij toetsing aanvangshuurprijs?

Als blijkt dat de huurprijs te hoog is, dan bepaalt de Huurcommissie de nieuwe huurprijs op de maximale huurprijs die hoort bij het puntentotaal van uw woning. Deze nieuwe huurprijs geldt vanaf de datum waarop het huurcontract is ingegaan.
Als na de uitspraak blijkt dat u te veel huur heeft betaald, dan moet u zelf zorgen dat u het bedrag terugkrijgt van de verhuurder. De Huurcommissie kan u daarbij niet helpen. 
 

Wat kan de uitspraak worden?
 
De Huurcommissie constateert op basis van de puntentelling dat de aanvangshuurprijs redelijk dan wel correct is:De Huurcommissie constateert op basis van de puntentelling dat de aanvangshuurprijs niet redelijk is:
De geldende huurprijs blijft dezelfde.
(Zie hier voor een voorbeeld van zo'n uitspraak van de Huurcommissie)
Zij stelt een andere aanvangshuurprijs vast:De geldende huurprijs wordt aangepast.


(Zie hier voor een voorbeeld van zo'n uitspraak van de Huurcommissie)

Meer informatie vindt u op de pagina Verloop van een procedure.

Let op: De huurverlaging vanaf de ingangsdatum van het huurcontract kan gevolgen hebben voor huurtoeslag. Kijk voor meer informatie en een proefberekening op de website van de Belastingdienst/Toeslagen