Wat gebeurt er nadat de Huurcommissie mijn all-in prijs heeft gesplitst?

Wij bepalen wat de kale huur wordt en hoeveel u betaalt aan servicekosten.

Een voorbeeld: U betaalde een all-in prijs van € 500 per maand.

Onderdeel van huurSplitsing HuurcommissieGesplitst bedrag
Kale huur55% van € 500€ 275
Voorschot servicekosten25% van € 500€ 125
Totaal € 400

Wanneer gaat de nieuwe huurprijs in?

De uitspraak van de Huurcommissie is bindend. Dat betekent dat uw verhuurder de huur moet splitsen. In onze uitspraak staat op welke datum de nieuwe huurprijs en het voorschotbedrag voor servicekosten en nutsvoorzieningen ingaan

Zelf geld terugvragen bij huurverlaging

Heeft u te veel huur betaald? Vraag dan zelf het te veel betaalde bedrag terug aan uw verhuurder. Wil uw verhuurder het bedrag niet terugbetalen? Neem dan contact op met het Juridisch Loket. De Huurcommissie kan u hier niet bij helpen.

Bent u het niet eens met de uitspraak?

Dan kunt u de Huurcommissie vragen opnieuw naar de zaak te kijken. Dit doet u binnen drie weken na de verzenddatum van de uitspraak. Gebruik hiervoor het formulier  ‘Verzet tegen een uitspraak van de voorzitter’ op onze website.

Kantonrechter

U kunt ook naar de kantonrechter. Aan een procedure bij de kantonrechter zijn kosten verbonden. Vraag tijdig bij de kantonrechter binnen hoeveel weken u uw procedure moet starten.