Verzoek splitsen all-in huurprijs aan verhuurder

Het splitsen van een all-in-huurprijs is in de eerste plaats een zaak van u en uw verhuurder samen. Als jullie het niet met elkaar eens worden, dan kunt u het voorstel voor splitsing van de all-in-huurprijs voorleggen aan de Huurcommissie.