Huurprijscheck zelfstandige woonruimte

Met deze Huurprijscheck kunt u een goede inschatting krijgen van de maximale huurprijs van een zelfstandige woonruimte. Voor de berekening van het puntenaantal beantwoordt u diverse vragen over bijvoorbeeld oppervlakte, voorzieningen en verwarming. Als resultaat ziet u hoeveel punten dit oplevert. Dit puntentotaal bepaalt de maximale (kale) huurprijs die wettelijk is toegestaan voor de woning. De verhuurder mag geen hogere huurprijs vragen, een lagere huurprijs is wel toegestaan.

De Huurprijscheck is een hulpmiddel welke de Huurcommissie heeft ontwikkeld in samenwerking met de Woonbond (de landelijke belangenvereniging van huurders) en Vastgoed Belang (vereniging van particuliere beleggers in vastgoed).

Voor u begint met invullen
Deze Huurprijscheck bestaat uit 6 onderdelen. Afhankelijk van de woning kost het zorgvuldig invullen gemiddeld 30 minuten. U kunt de check tussentijds stopzetten en later verder gaan.

Meer informatie
Meer informatie over het puntensysteem vindt u op de pagina Huurprijs en punten.
Heeft u vragen over de Huurprijscheck, neem dan contact op met Informatie Rijksoverheid.nl

Let op: Met de Huurprijscheck kunt u het puntentotaal van een woning nauwkeurig berekenen. Maar door meetfouten of interpretatieverschillen kan de uitkomst afwijken van een puntentelling die is opgesteld door de Huurcommissie. U kunt aan de uitkomst dan ook geen rechten ontlenen. In het beleidsboek waarderingsstelsel zelfstandige woonruimte staat precies beschreven hoe de Huurcommissie de puntentelling toepast. U kunt dit beleidsboek vinden op de pagina Publicaties.