Wat is een all-in-huurprijs?

Als u een all-in prijs betaalt voor uw huurwoning of kamer, betaalt u één bedrag aan kale huur en bijkomende kosten. Hierdoor kunt u niet nagaan of uw huur te hoog is.

Waarom liever geen all-in prijs?

  • U kunt niet controleren of de jaarlijkse huurverhoging klopt.

Wat moet u doen om de all-in prijs te splitsen?

  1. Vraag uw verhuurder om de huur te splitsen. Stuur daarvoor een brief aan uw verhuurder.
  2. Wil uw verhuurder de huur niet splitsen of komt u er samen niet uit? Dan kan de Huurcommissie u misschien helpen. Zo schakelt u de Huurcommissie in.

Als u om huurverlaging heeft gevraagd

Heeft u bij de Huurcommissie gevraagd om huurverlaging van de aanvangshuur? Of om huurverlaging volgens puntentelling? Als wij in die procedure zien dat u een all-in prijs betaalt, dan splitsen wij die prijs eerst op. Daarna beoordelen wij of uw kale huur te hoog is. U hoeft dan niet zelf om splitsing te vragen.