Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Splitsen all-in prijs

Als de huurder een all-inprijs betaalt, zijn de kale huurprijs en de kosten voor servicekosten en nutsvoorzieningen niet gescheiden. Hierdoor kan de huurder niet nagaan of hij te veel huur betaalt. Hij kan dan mogelijk de Huurcommissie inschakelen.

Nadelen all-in prijs

Een all-inprijs is een ongewenste situatie, bijvoorbeeld omdat:

  • de huurder niet kan controleren of de jaarlijkse huurverhoging correct is;
  • de huurder niet kan nagaan of de jaarafrekening voor de servicekosten en nutsvoorzieningen terecht is. Hij kan dus ook niet beoordelen of een eventuele bij- of terugbetaling redelijk is; 
  • de verhuurder de huur niet kan verhogen;
  • de verhuurder geen servicekosten en kosten voor nutsvoorzieningen kan afrekenen.

Niet eens met de all-inprijs

Het splitsen van een all-inprijs is in de eerste plaats een zaak van huurder en verhuurder samen. Als zij het niet met elkaar eens worden, dan kan de huurder aan de verhuurder voorstellen de all-inprijs te splitsen.

Voorstel tot splitsen van de all-inprijs

Een voorstel tot splitsing van de all-inprijs is aan regels gebonden. De huurder moet dit voorstel schriftelijk aan de verhuurder sturen. Hierbij kan hij gebruik maken van de Modelbrief voorstel tot splitsen van de all-inprijs. In het voorstel moeten in ieder geval staan:

  • de all-inprijs die de huurder betaalt;
  • de voorgestelde kale huurprijs;
  • het voorgestelde voorschot op de servicekosten en kosten voor nutsvoorzieningen;
  • de datum waarop de splitsing in moet gaan.

De huurder stuurt het voorstel ten minste twee maanden voordat de splitsing in moet gaan aan de verhuurder. Stuurt de huurder het voorstel bijvoorbeeld op 12 april naar de verhuurder, dan kan de splitsing op 1 juli ingaan.
De verhuurder heeft tot de voorgestelde ingangsdatum van de splitsing de tijd om te reageren op het voorstel. Gaat hij akkoord, dan is de splitsing per de voorgestelde ingangsdatum een feit.

Starten van een procedure

Gaat de verhuurder niet akkoord met het voorstel of reageert hij niet dan kan de huurder de Huurcommissie vragen zijn voorstel tot splitsing van de all-inprijs te beoordelen. De huurder gebruikt hiervoor het verzoekschrift Splitsen all-inprijs. De huurder moet het verzoekschrift binnen zes weken na de voorgestelde ingangsdatum indienen bij de Huurcommissie. 

Tijdens de procedure

De Huurcommissie vindt het voorstel van de huurder terecht als de voorgestelde huurprijs niet lager is dan 55% van de all-inprijs. Het voorgestelde voorschot op de servicekosten en eventuele  nutsvoorzieningen mag niet lager zijn dan 25% van de all-inprijs. Als de Huurcommissie het voorstel niet terecht vindt, stelt zij de kale huurprijs vast op 55% van de all-inprijs, en het voorschot voor servicekosten en nutsvoorzieningen op 25% van de all-inprijs. Hieronder twee voorbeelden:

  • De geldende all-inprijs is € 500 per maand. De huurder stelt voor de prijs te splitsen in een kale huurprijs van € 300 per maand en een voorschot voor de servicekosten en  nutsvoorzieningen van € 200 per maand. De verhuurder gaat niet akkoord. Als de huurder een  procedure start bij de Huurcommissie, zal deze het voorstel terecht vinden.
  • De geldende all-inprijs is € 500 per maand. De huurder stelt voor de prijs te splitsen in een kale huurprijs van € 200 per maand en een voorschot voor de servicekosten en nutsvoorzieningen van € 100 per maand. De verhuurder gaat niet akkoord. Als de huurder een procedure start bij de Huurcommissie, zal deze dit voorstel niet terecht vinden. De Huurcommissie stelt de kale huurprijs vast op 55% van € 500; dat is € 275 per maand. Het voorschot voor de servicekosten en nutsvoorzieningen stelt de Huurcommissie vast op 25% van € 500; dat is € 125 per maand.

Na de uitspraak

De nieuwe huurprijs en het voorschotbedrag voor servicekosten en nutsvoorzieningen gaan in op de ingangsdatum die de huurder heeft voorgesteld of op een door de Huurcommissie  bepaalde datum. Meer informatie over het verloop van een procedure.

 

 

Naar boven