Voorstel all-in-huurprijs voorbeelden

De Huurcommissie vindt uw voorstel terecht als de voorgestelde huurprijs niet lager is dan 55% van de all-in-huurprijs. Het voorgestelde voorschot op de servicekosten en eventuele  nutsvoorzieningen mag niet lager zijn dan 25% van de all-in-huurprijs. Als de Huurcommissie het voorstel niet terecht vindt, stelt zij de kale huurprijs vast op 55% van de all-inprijs, en het voorschot voor servicekosten en nutsvoorzieningen op 25% van de all-in-huurprijs. Hieronder twee voorbeelden:

  • De geldende all-in-huurprijs is € 500 per maand. U stelt voor de prijs te splitsen in een kale huurprijs van € 300 per maand en een voorschot voor de servicekosten en  nutsvoorzieningen van € 200 per maand. De verhuurder gaat niet akkoord. Als u een  procedure start bij de Huurcommissie, zal deze het voorstel terecht vinden.
  • De geldende all-in-huurprijs is € 500 per maand. U stelt voor de prijs te splitsen in een kale huurprijs van € 200 per maand en een voorschot voor de servicekosten en nutsvoorzieningen van € 100 per maand. De verhuurder gaat niet akkoord. Als u een procedure start bij de Huurcommissie, zal deze dit voorstel niet terecht vinden. De Huurcommissie stelt de kale huurprijs vast op 55% van € 500; dat is € 275 per maand. Het voorschot voor de servicekosten en nutsvoorzieningen stelt de Huurcommissie vast op 25% van € 500; dat is € 125 per maand.