Voorstel splitsen

Een voorstel tot splitsing van de all-in-huurprijs is aan regels gebonden. U stuurt dit voortsel schriftelijk aan de verhuurder. Hierbij kunt u gebruik maken van de Modelbrief voorstel tot splitsen van de all-in-huurprijs. In het voorstel moeten in ieder geval staan:

  • de all-in-huurprijs die u betaalt;
  • de voorgestelde kale huurprijs;
  • het voorgestelde voorschot op de servicekosten en kosten voor nutsvoorzieningen;
  • de datum waarop de splitsing in moet gaan.

U stuurt het voorstel ten minste twee maanden voordat de splitsing in moet gaan aan uw verhuurder. Stuurt u het voorstel bijvoorbeeld op 12 april naar de verhuurder, dan kan de splitsing op 1 juli ingaan.
De verhuurder heeft tot de voorgestelde ingangsdatum van de splitsing de tijd om te reageren op het voorstel. Gaat hij akkoord, dan is de splitsing per de voorgestelde ingangsdatum een feit.