Verhuurt u een sociale huurwoning en heeft u een verschil van mening met uw huurder over de huurprijs? Dan kan uw huurder de Huurcommissie vragen de hoogte van de huurprijs te beoordelen. Een onderzoeker van de Huurcommissie maakt een puntentelling van de woonruimte. Daarbij telt ook de WOZ-waarde mee. Lees hier wat wij doen als er geen of geen goede WOZ-waarde van de woning is.

Er is geen WOZ-waarde van uw woning

 1. De woning die u verhuurt is een nieuwbouwwoning of de woning is ontstaan door bijvoorbeeld een kantoor of school te verbouwen. Daardoor is er nog geen WOZ-waarde.
  Wij wachten dan op de WOZ-beschikking van de gemeente van volgend jaar. Die WOZ-waarde rekenen wij terug naar het jaar dat nodig is.

  Een voorbeeld: Uw huurder heeft ons op 1 oktober 2022 gevraagd om de huurprijs bij een nieuw contract te beoordelen. Het huurcontract is ingegaan op 1 juli 2022. Wij hebben dan de WOZ-beschikking uit 2022 nodig, want daarin staat de WOZ-waarde die geldt voor 2022. Is die er niet? Dan wachten we op de WOZ-beschikking die u in januari 2023 van de gemeente ontvangt. Wij rekenen dan terug naar de WOZ-waarde van een jaar eerder, in dit voorbeeld 2022.
   
 2. De woning was een onderdeel van een grotere woning. Dat noemen we een gesplitste woning. Of andersom: de woning is ontstaan door 2 of meer woningen samen te voegen.
  Wij nemen dan de WOZ-waarde van de oude situatie (dus voor de splitsing of samenvoeging) en berekenen daarmee de WOZ-waarde van de woning van nu. We doen dit alleen wanneer deze manier van berekenen een goede WOZ-waarde oplevert. Heeft u na de splitsing of samenvoeging de waarde van de woning al op een andere, betere manier bepaald? Dan gebruiken we die waarde.
  Lukt het op deze manier niet om een goede WOZ-waarde te berekenen? Dan geven we als laatste redmiddel u als verhuurder opdracht om een taxateur de WOZ-waarde te laten bepalen. U betaalt de kosten hiervan.

De WOZ-waarde van uw woning voldoet niet

 1. De huurwoning is een nieuwbouwwoning of de woning is ontstaan door bijvoorbeeld een kantoor of school te verbouwen. De WOZ-waarde die bekend is, is de waarde van de woning in aanbouw. Die waarde klopt niet meer als de woning inmiddels af is.
  Wij rekenen dan de WOZ-waarde om naar de waarde waarbij de woning helemaal af is.
 2. De WOZ-waarde van de woning is niet op de juiste datum vastgesteld. Bijvoorbeeld: er is wel een WOZ-waarde voor 2022, maar wij hebben de WOZ-waarde voor 2021 nodig.
  Wij rekenen dan de WOZ-waarde terug naar de datum die nodig is.