Wat gebeurt er nadat de Huurcommissie de huurverhoging na tijdelijke huurkorting heeft beoordeeld?

De Huurcommissie beoordeelt de huurverhoging en doet daarover een uitspraak. Wat kunt u verwachten?

Als de huurverhoging klopt

Blijkt uit ons onderzoek dat de huurverhoging redelijk is? Dan staat in de uitspraak de nieuwe huurprijs en de ingangsdatum.

Als de huurverhoging niet klopt

Is de huurverhoging niet juist? Dan stellen wij de juiste huurprijs vast.

Bent u het niet eens met onze uitspraak?

Bent u het niet eens met de uitspraak? Dan kunt u ons vragen om opnieuw naar de zaak te kijken. Dat heet: verzet aantekenen. Doe dat binnen 3 weken na de datum van de uitspraak.