Wat gebeurt er nadat ik de Huurcommissie heb ingeschakeld?

Wij gaan onderzoeken of de huurverhoging is toegestaan. Hier leest u wat er tijdens de procedure gebeurt.

U krijgt bericht

U krijgt een brief of e-mail waarin staat dat wij uw formulier hebben ontvangen. Daarin staat ook het nummer van uw procedure en hoe u contact met ons kunt opnemen.

U moet de kosten betalen

Een procedure bij de Huurcommissie kost geld. Als verhuurder betaalt u € 300. Als u gelijk krijgt, dan krijgt u dit bedrag na de uitspraak terug. Lees meer over hoeveel u moet betalen.

Wij onderzoeken de huurverhoging

Nadat u heeft betaald, onderzoeken wij of uw voorstel om de huur te verhogen redelijk is. Lees wat u kunt verwachten van een uitspraak over huurverhoging na tijdelijke huurkorting.