Huurverhoging in 2021

Vanaf 1 juli 2021 gaat de huur voor een sociale huurwoning niet omhoog. Ook de huur voor mensen met een hoger inkomen gaat niet omhoog. Dit geldt tot 30 juni 2022. Huurt u in een vrijesectorwoning? Dan geldt er een maximum huurverhoging. Hoeveel dit is, is nog niet bekend.

Wat is de maximale huurverhoging bij een sociale huurwoning in 2021?

Uw verhuurder mag de huurprijs vanaf 1 juli 2021 niet verhogen. Deze regel is voor alle typen sociale huurwoningen, kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen. Dit geldt tot 30 juni 2022. De hoogte van het inkomen is niet belangrijk. De verhuurder mag ook geen informatie over uw inkomen opvragen bij de Belastingdienst.

JaarInkomensgrens (uw inkomen in 2019)Maximale huurverhoging bij gezamenlijk huishoudinkomen lager dan € 44.655Maximale huurverhoging bij gezamenlijk huishoudinkomen hoger dan € 44.655
2021€ 44.6550%0%

Wat is de maximale huurverhoging in 2021 bij een vrije sectorwoning?

Op 23 maart heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen om de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector te beperken tot maximaal 1% bovenop inflatie. Nu zijn verhuurders in deze sector vrij om zelf de verhoging te bepalen.

De Huurcommissie bereidt momenteel – in afstemming met het ministerie van BZK - de uitvoering van deze wet voor. Begin mei volgt naar verwachting meer informatie over de ingangsdatum van de wet, de procedure en het indienen van verzoeken.