Inkomensafhankelijke huurverhoging

Ook in 2018 kunnen huurders te maken krijgen met een inkomensafhankelijke huurverhoging. Op deze pagina staan voorbeelden van uitspraken die de Huurcommissie hier eerder over heeft gedaan.

Bezwaar door huurder

In 2013 is de inkomensafhankelijke huurverhoging ingevoerd. Veel huurders maken sindsdien bij hun verhuurder bezwaar tegen het huurverhogingsvoorstel. Als de verhuurder daarna een procedure begint bij de Huurcommissie krijgt de huurder bijna altijd ongelijk Dit komt omdat de huurverhoging past binnen de regelgeving.

Let op: Het is gebleken dat in 90 procent van alle gevallen de verhuurder de huurverhoging terecht heeft voorgesteld. Check daarom altijd de mogelijke redenen van bezwaar op de website van Rijksoverheid.

Krijgt u als huurder ongelijk, dan betekent dat in de praktijk dat u niet alleen de extra inkomensafhankelijke huurverhoging moet betalen, maar ook € 25 aan leges (de kosten voor de procedure). De verhuurder krijgt - als indiener van de procedure - het betaalde legesvoorschot terug.
Meer informatie over inkomensafhankelijke huurverhoging staat op de website van Rijksoverheid.nl.

Intrekken van bezwaarschrift door huurder

Bent u huurder en heeft u bij uw verhuurder bezwaar gemaakt tegen de huurverhoging? En wilt u bij nader inzien uw bezwaarschrift intrekken? Meld dit dan zo snel mogelijk aan uw verhuurder. Uw verhuurder hoeft dan misschien geen procedure bij de Huurcommissie te beginnen. Is de verhuurder al een procedure begonnen bij de Huurcommissie naar aanleiding van uw bezwaarschrift? Dan kunt u de verhuurder vragen zijn verzoekschrift in te trekken bij de Huurcommissie omdat u uw bezwaren laat varen.

Let op: Als u uw bezwaarschrift intrekt betekent dit dat u alsnog akkoord gaat met de huurverhoging. U moet de huurverhoging dan ook betalen. 

Voorbeelden van uitspraken

Om huurder en verhuurder meer duidelijkheid te geven over de grenzen van de inkomensafhankelijke huurverhoging staat hieronder een aantal voorbeelden van uitspraken die de Huurcommissie vorige jaren heeft gedaan. Het gaat hierbij alléén om uitspraken over de inkomensafhankelijke huurverhoging, niet om de basishuurverhoging,

Voorbeeld 1 Samenstelling huishoudinkomen onjuist

De huurder maakt bezwaar tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging omdat hij van mening is dat de samenstelling van het huishouden op de inkomensverklaring van de Belastingdienst niet klopt.
Uitspraak: De verhuurder heeft een tweede, actuele inkomensverklaring van de Belastingdienst overgelegd. De voorzitter van de Huurcommissie gaat uit van de juistheid van deze tweede inkomensverklaring. Op de inkomensverklaring staat het huishoudinkomen. Dit is het inkomen van alle bewoners die op de ingangsdatum van de voorgestelde huurverhoging op het adres staan ingeschreven.
Bekijk Voorbeelduitspraak 1 (Samenstelling huishouden onjuist) (pdf)

Voorbeeld 2 Huishoudinkomen onjuist

De huurder maakt in 2013 bezwaar tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging  omdat hij meent dat de inkomensverklaring van de Belastingdienst onjuist is.
Uitspraak: De verhuurder heeft een tweede actuele inkomensverklaring van de Belastingdienst overgelegd. Hieruit blijkt dat het huishoudinkomen in 2011 tussen € 33.614 en € 43.000 zit. De voorzitter van de Huurcommissie gaat uit van de juistheid van deze actuele inkomensverklaring. De huurder heeft niet met een IB60-verklaring of GBA-uittreksel van alle medebewoners aangetoond dat het huishoudinkomen in 2011 of 2012 was gedaald tot onder de wettelijke inkomensgrens voor de inkomensafhankelijke  huurverhoging. Daarom is de inkomensafhankelijke huurverhoging terecht.
Bekijk Voorbeelduitspraak 2 (Huishoudinkomen onjuist) (pdf)

Voorbeeld 3 Huishoudinkomen is gedaald

De huurder maakt in 2013 bezwaar tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging omdat zijn huishoudinkomen in 2013 is gedaald ten opzichte van 2011.
Uitspraak: Dit is geen bezwaar op grond waarvan de huurder de huurverhoging kan weigeren. De wetgever heeft bepaald dat een inkomensdaling in 2013 geen rol kan spelen bij de beoordeling van de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2013. Daarom is de inkomensafhankelijke huurverhoging terecht.
Bekijk Voorbeelduitspraak 3 (Huishoudinkomen is gedaald) (pdf)

Voorbeeld 4 Situatie chronisch ziek of gehandicapt

De huurder maakt bezwaar tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging omdat hij of iemand anders in zijn huishouden gehandicapt of chronisch ziek is.
Uitspraak:  Het bezwaar van de huurder is in dit geval geen geldige bezwaargrond tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. Volgens de wet moet huurder een zorgindicatie hebben van minimaal 10 uur zorg per week. De CIZ-indicatie bedraagt in dit geval minder dan 10 uur zorg per week. Daarom is de inkomensafhankelijke huurverhoging terecht.
Bekijk Voorbeelduitspraak 4 (situatie chronisch ziek of gehandicapt) (pdf)