Inkomensafhankelijke huurverhoging

Ook in 2018 kunnen huurders te maken krijgen met een inkomensafhankelijke huurverhoging. Op deze pagina staan voorbeelden van uitspraken die de Huurcommissie hier eerder over heeft gedaan.

Bezwaar door huurder

In 2013 is de inkomensafhankelijke huurverhoging ingevoerd. Veel huurders maken sindsdien bij hun verhuurder bezwaar tegen het huurverhogingsvoorstel. Als de verhuurder daarna een procedure begint bij de Huurcommissie krijgt de huurder bijna altijd ongelijk Dit komt omdat de huurverhoging past binnen de regelgeving.

Let op: Het is gebleken dat in 90 procent van alle gevallen de verhuurder de huurverhoging terecht heeft voorgesteld. Check daarom altijd de mogelijke redenen van bezwaar op de website van Rijksoverheid.

Krijgt u als huurder ongelijk, dan betekent dat in de praktijk dat u niet alleen de extra inkomensafhankelijke huurverhoging moet betalen, maar ook € 25 aan leges (de kosten voor de procedure). De verhuurder krijgt - als indiener van de procedure - het betaalde legesvoorschot terug.
Meer informatie over inkomensafhankelijke huurverhoging staat op de website van Rijksoverheid.nl.

Intrekken van bezwaarschrift door huurder

Bent u huurder en heeft u bij uw verhuurder bezwaar gemaakt tegen de huurverhoging? En wilt u bij nader inzien uw bezwaarschrift intrekken? Meld dit dan zo snel mogelijk aan uw verhuurder. Uw verhuurder hoeft dan misschien geen procedure bij de Huurcommissie te beginnen. Is de verhuurder al een procedure begonnen bij de Huurcommissie naar aanleiding van uw bezwaarschrift? Dan kunt u de verhuurder vragen zijn verzoekschrift in te trekken bij de Huurcommissie omdat u uw bezwaren laat varen.

Let op: Als u uw bezwaarschrift intrekt betekent dit dat u alsnog akkoord gaat met de huurverhoging. U moet de huurverhoging dan ook betalen.