Mijn huurder is het niet eens met de huurverhoging na een tijdelijke huurkorting

Uw huurder heeft maximaal 3 jaar een lagere huur betaald. Nu wilt u de huur weer verhogen naar de huurprijs die gold vóór de huurkorting. Is uw huurder het daar niet mee eens en komt u er samen niet uit? Dan kunt u een procedure starten bij de Huurcommissie. U vraagt ons om een uitspraak.

Hoe start u een procedure?

Minimaal 2 maanden voordat u de huurverhoging wilt laten ingaan, moet u uw huurder een brief sturen met het voorstel om de huur te verhogen. In dit voorstel staat:

  • De geldende huurprijs
  • De huurprijs na huurverhoging
  • Het bedrag of het percentage van de huurverhoging
  • De ingangsdatum van de huurverhoging
  • Dat de huurder vóór de voorgestelde ingangsdatum bezwaar kan maken.

Als uw huurder het niet eens is met het voorstel en u komt er samen niet uit? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen door het formulier Huurverhoging na tijdelijke huurkorting in te vullen.

Wanneer stuurt u het formulier op?

Stuur het formulier op binnen 6 weken nadat uw huurder bezwaar heeft gemaakt. Stuur uw huurverhogingsvoorstel en de schriftelijke reactie van uw huurder mee.

Wanneer kunt u de Huurcommissie niet inschakelen?

In de volgende situaties kunt u de Huurcommissie niet vragen om de huurverhoging te beoordelen:

  • U heeft geen huurverhogingsvoorstel gestuurd aan uw huurder.
  • De huurprijs van de woning ligt voor of na de verhoging boven de huurtoeslaggrens.
  • De huurkorting of huurbevriezing duurt langer dan 3 jaar. U mag de huurprijs dan niet meer verhogen naar de oorspronkelijke huurprijs.
  • U verhuurt een onzelfstandige woonruimte.

Lees ook wat er gebeurt nadat u de Huurcommissie heeft ingeschakeld.