Voorbeelden van uitspraken uit 2020

Hieronder vindt u voorbeelden van uitspraken over de huurverhoging, gebaseerd op de huurverhogingsregels 2020.

Voorbeeld 1: Voor de inkomensafhankelijke huurverhoging telt het inkomen van 2 jaar geleden

Wat was er aan de hand?
Een huurder kreeg inkomensafhankelijke huurverhoging. Zijn inkomen en dat van zijn dochter samen was namelijk hoger dan € 43.574. Hij maakte bezwaar. Daarin schreef hij dat de huishoudverklaring van de Belastingdienst niet klopte, omdat zijn dochter pas een halfjaar geleden bij hem was komen wonen.

Hoe liep de procedure af?
Wij vroegen een nieuwe huishoudverklaring op. Ook daarin stond dat het huishouden nu uit 2 personen bestaat en dat zij in 2018 samen meer dan € 43.574 verdienden. De huurder kreeg geen gelijk.

Let op: Voor de huurverhoging per 1 juli 2020 gaat het om het inkomen over 2018 van alle bewoners die op 1 juli 2020 op hetzelfde adres wonen.

Bekijk Voorbeelduitspraak 1 (Huishoudverklaring Belastingdienst onjuist & omvang huishouden) (pdf)

Voorbeeld 2: Hogere huurprijs en AOW-leeftijd geen reden voor bezwaar

Wat was er aan de hand?
Een huurder maakte bezwaar tegen de jaarlijkse huurverhoging. Hij schreef dat zijn huurprijs daardoor hoger werd dan de maximale huurprijs van een sociale huurwoning. Ook schreef hij dat hij de AOW-leeftijd had bereikt.

Hoe liep de procedure af?
Ook als de huurprijs door de jaarlijkse huurverhoging boven de zogenoemde liberalisatiegrens uitkomt, blijft het een sociale huurwoning. Dat is geen geldige reden om bezwaar te huurverhoging. Ook de AOW-leeftijd was in dit geval geen geldige reden voor bezwaar. Dat telt alleen bij de inkomensafhankelijke huurverhoging, maar deze huurder kreeg een gewone huurverhoging. De huurder kreeg geen gelijk.

Let op: Is de huurprijs door huurverhogingen inmiddels hoger geworden dan het grensbedrag voor de vrije sector? Dan blijft de woning toch een sociale huurwoning. De hoogte van de huurprijs bij de start van het huurcontract telt.

Bekijk Voorbeelduitspraak 2 (Huurprijs boven liberalisatiegrens en AOW-leeftijd) (pdf)

Voorbeeld 3: Onderhoudsgebreken geen reden voor bezwaar

Wat was er aan de hand?
Een huurder maakte bezwaar tegen de jaarlijkse huurverhoging omdat de woning gebreken heeft.

Hoe liep de procedure af?
Achterstallig onderhoud en gebreken in de woning zijn geen geldige reden om bezwaar te maken tegen de huurverhoging. De huurder kreeg geen gelijk.

Bekijk Voorbeelduitspraak 3 (Onderhoudsgebreken) (pdf)

Voorbeeld 4 Inkomen lager

Wat was er aan de hand?
Een huurder maakte bezwaar tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. Hij schreef dat zijn inkomen lager is dan de inkomensgrens.

Hoe liep de procedure af?
De huurder stuurde ons een uittreksel uit de Basisregistratie Personen waarin stond wie er op het adres staan ingeschreven. En hij stuurde inkomensverklaringen van de Belastingdienst mee van alle bewoners. Daaruit bleek dat het huishoudinkomen in 2018 lager was dan de inkomensgrens. Wij hebben de inkomensafhankelijke huurverhoging daarom verlaagd naar de gewone huurverhoging van 4,1%. De huurder kreeg gelijk.

Bekijk Voorbeelduitspraak 4 (Daling_van_het_inkomen) (pdf)