Hoe schakel ik de Huurcommissie in?

Is uw verhuurder het niet eens met uw voorstel om de huurprijs te verlagen? Of reageert hij niet? Dan kunt u als huurder de Huurcommissie inschakelen. U start een procedure. Hier leest u hoe u dat doet.

Hoe start u een procedure?

U schakelt de Huurcommissie in door het formulier Huurverlaging volgens puntentelling in te sturen.

Wanneer stuurt u het formulier op?

U kunt dit formulier pas insturen nadat u uw verhuurder per brief om een lagere huurprijs heeft gevraagd. Verstuur het formulier binnen 6 weken na de datum van de huurverlaging die u had voorgesteld.
Bijvoorbeeld: U wilde dat de huurverlaging op 1 juli zou ingaan. Stuur ons het formulier dan vóór 11 augustus.

Wat als u ons laat inschakelt?

Als u het formulier te laat instuurt, kunnen wij u helaas nog niet helpen. U kunt wel opnieuw een brief aan uw verhuurder sturen waarin u nog een keer om een lagere huurprijs vraagt. Gaat de verhuurder niet akkoord of reageert hij niet? Dan kunt u het formulier Huurverlaging volgens puntentelling opnieuw insturen.

Lees ook wat er gebeurt nadat u ons heeft ingeschakeld.