Wat kan ik doen als de Huurcommissie bepaalt dat mijn aanvangshuurprijs te hoog is?

Blijkt uit ons onderzoek dat de aanvangshuurprijs van uw woning te hoog is? Dan bepalen we uw nieuwe, lagere huurprijs op de maximale huurprijs die hoort bij het puntentotaal van uw woning.

Blijkt uit ons onderzoek dat de huurprijs van uw woning klopt? Dan blijft uw huurprijs gelijk.

Uw verhuurder moet de huurprijs verlagen

De uitspraak van de Huurcommissie is bindend. Dat betekent dat uw verhuurder de huurprijs moet verlagen. Deze nieuwe huurprijs geldt vanaf de datum waarop het huurcontract is ingegaan.

Zelf geld terugvragen bij huurverlaging

Heeft u te veel huurprijs betaald? Vraag dan zelf het te veel betaalde bedrag terug van uw verhuurder. Wil uw verhuurder het bedrag niet terugbetalen? Neem dan contact op met het Juridisch Loket. De Huurcommissie kan u daarbij niet helpen.

Let op: De huurverlaging kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag. Kijk voor meer informatie en een proefberekening op de website van de Belastingdienst/Toeslagen.

Bent u het niet eens met de uitspraak?

Dan kunt u de Huurcommissie vragen opnieuw naar de zaak te kijken. Dit doet u binnen drie weken na de verzenddatum van de uitspraak. Gebruik hiervoor het formulier  ‘Verzet tegen een uitspraak van de voorzitter’ op onze website.

Kantonrechter

U kunt ook naar de kantonrechter. Aan een procedure bij de kantonrechter zijn kosten verbonden. Vraag tijdig bij de kantonrechter binnen hoeveel weken u uw procedure moet starten.