Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over (inkomensafhankelijke) Huurverlaging.

Komt u in aanmerking voor inkomensafhankelijke huurverlaging? Dien het verzoekschrift Huurverlaging op grond van inkomensdaling in.

Let op: Gaat het om een huurverlaging op grond van inkomensdaling? Dus nĂ¡ een eerder gekregen inkomensafhankelijke huurverhoging? Dan moet u naast de gevraagde gegevens ook een inkomensverklaring (IB60-formulier) van alle bewoners en een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP, vroeger GBA-uittreksel) van een van de bewoners meesturen. Uit dat uittreksel moet blijken hoeveel bewoners op het adres staan ingeschreven (daar moet u bij de gemeente speciaal om vragen, het is geen standaarduittreksel).