Huurverlaging

Als de huurder het niet eens is met de huurprijs, dan kan hij bij de verhuurder huurverlaging vragen. Lukt dat niet, dan kan de huurder mogelijk de Huurcommissie inschakelen.

Niet eens met de huurprijs

Is de huurder het niet eens met de huurprijs, die hij voor de woning moet betalen? Dan moet hij eerst bij de verhuurder om huurverlaging vragen. De huurder stuurt daarvoor een voorstel tot huurverlaging aan de verhuurder. Gaat de verhuurder akkoord? Dan gaat de huurverlaging in op de door de huurder voorgestelde ingangsdatum.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over (inkomensafhankelijke) Huurverlaging.

Let op: Is het huurcontract niet langer dan zes maanden ingegaan en woont de huurder niet langer dan zes maanden in de woning? Ga dan voor een toets aanvangshuurprijs naar de pagina Huurprijs bij een nieuw contract. Gaat het om een tijdelijk huurcontract van maximaal twee jaar voor een zelfstandige woning? Dan heeft de huurder tot zes maanden na afloop van het huurcontract de tijd om de huurprijs te laten toetsen.

Let op: Ga voor tijdelijke huurverlaging in verband met onderhoudsgebreken naar de pagina Onderhoud en gebreken.

Voorstel tot huurverlaging

De huurder doet schriftelijk een huurverlagingsvoorstel aan de verhuurder. De huurder kan gebruik maken van de Modelbrief voorstel tot huurverlaging. Dit voorstel moet hij minimaal twee maanden voordat de huurverlaging ingaat aan de verhuurder sturen. Als de huurder bijvoorbeeld wil dat dit per 1 juli gebeurt, dan moet de verhuurder het voorstel uiterlijk 30 april krijgen.

In het voorstel moet het volgende staan:

  • de oude en nieuwe huurprijs;
  • het percentage of bedrag waarmee de huur wordt verlaagd;
  • de datum waarop de huurverlaging ingaat. 

Daarnaast moet een puntentelling van de woonruimte worden meegestuurd.

Let op: Gaat het om een huurverlaging op grond van inkomensdaling? Dus ná een eerder gekregen inkomensafhankelijke huurverhoging? Dan moet de huurder ook een inkomensverklaring (IB60-formulier) van alle bewoners en een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP, vroeger GBA-uittreksel) van een van de bewoners meesturen. Uit dat uittreksel moet blijken hoeveel bewoners op het adres staan ingeschreven (daar moet de huurder bij de gemeente speciaal om vragen, het is geen standaarduittreksel).   

Starten van de procedure

Als de verhuurder het niet eens is met het voorstel of niet reageert, dan kan de huurder de Huurcommissie inschakelen door één van de volgende verzoekschriften in te dienen.

Dit moet hij doen binnen zes weken na de door hem voorgestelde ingangsdatum van de huurverlaging.

Let op: als de Huurcommissie in de procedure constateert dat er een all-inprijs is afgesproken, dan splitst zij eerst de prijs in een kale huurprijs en een voorschot voor de servicekosten en nutsvoorzieningen. Daarna beoordeelt de Huurcommissie of de huurverlaging terecht is. Meer informatie is te vinden op de pagina Splitsen all-inprijs.

Tijdens de procedure

De Huurcommissie beslist of het voorstel tot huurverlaging van de huurder terecht is. Zolang de Huurcommissie nog geen uitspraak heeft gedaan over de huurverlaging, moet de huurder de oude huurprijs blijven betalen. Meer informatie over het verloop van een procedure.

Na de uitspraak

Vindt de Huurcommissie de huurverlaging terecht, dan geeft de Huurcommissie aan per welke datum de huurverlaging ingaat. Als de huurder berekent dat hij te veel huur heeft betaald, dan speelt de Huurcommissie hier geen rol in. De huurder moet zelf zorgen dat hij het te veel betaalde bedrag terug krijgt. Voor vragen kan de huurder contact opnemen met het Juridisch loket.

Let op: De huurverlaging kan gevolgen hebben voor huurtoeslag. Kijk voor meer informatie en een proefberekening op de website van de Belastingdienst/Toeslagen

To top