Huurverlaging na inkomensdaling en inkomensafhankelijke huurverhoging

Heeft u in 2019 en/of in 2020 de inkomensafhankelijke huurverhoging gehad? En is uw huishoudinkomen daarna gedaald? Op deze pagina leest u wanneer u om huurverlaging kunt vragen en hoe u dat doet.

Wanneer kunt u om huurverlaging vragen na een daling van het inkomen?

  • Als u in 2019 en/of in 2020 de inkomensafhankelijke huurverhoging kreeg van respectievelijk 4,1 of 5,1% en
  • als uw huishoudinkomen is gedaald tot onder € 43.574, bijvoorbeeld omdat iemand uit uw huishouden is verhuisd of u bent minder gaan verdienen.

Hoe kunt u een lagere huurprijs aanvragen?

  1. Voldoet u aan alle voorwaarden? Vraag uw verhuurder dan om een lagere huurprijs. Stuur daarvoor een brief aan uw verhuurder.
  2. Wil uw verhuurder de huurprijs niet verlagen? Dan kan de Huurcommissie u misschien helpen. Zo schakelt u de Huurcommissie in.