Hoe vraag ik mijn verhuurder om een lagere huurprijs nadat mijn inkomen is gedaald?

Heeft u in 2019 en/of in 2020 de inkomensafhankelijke huurverhoging gehad? En is uw huishoudinkomen daarna gedaald? Vraag uw verhuurder dan om een lagere huurprijs. Stuur daarvoor een brief aan uw verhuurder.

Dat kan bijvoorbeeld met de Modelbrief voorstel huurverlaging (pdf).

Of schrijf zelf een brief. Zet daarin:
•    De kale huurprijs die u nu betaalt, dus zonder de servicekosten.
•    De lagere huurprijs die u wilt betalen.
•    Hoeveel de huurprijs volgens u omlaag moet.
•    De datum waarop de huurverlaging moet ingaan. Dit kan pas 2 maanden nadat u de brief verstuurt.

Stuur met uw brief de volgende bijlagen mee:
•    Een uittreksel uit de Basisregistratie personen, waaruit blijkt hoeveel mensen op uw adres staan ingeschreven.
•    De inkomensverklaringen (IB60) van de Belastingdienst van alle bewoners. U vindt deze op de website van de Belastingdienst.

Let op: Lager inkomen in het lopende jaar
Kunt u nog geen inkomensverklaringen meesturen omdat uw inkomen in het lopende jaar is gedaald? Dan kan uw verhuurder nee zeggen tegen uw vraag om huurverlaging. Uw verhuurder kan de huurverlaging namelijk weigeren zolang de Belastingdienst uw inkomen over 2020 nog niet heeft vastgesteld.

Wanneer stuurt u de brief op?

Verstuur uw brief minimaal 2 maanden voor de huurverlaging moet ingaan.
Bijvoorbeeld: U wilt dat de huurverlaging op 1 juli ingaat. Zorg er dan voor dat uw verhuurder de brief vóór 1 mei krijgt.

Wat gebeurt er nadat u om een lagere huurprijs heeft gevraagd?

Gaat de verhuurder akkoord? Uw nieuwe, lagere huurprijs gaat in op de datum die u heeft voorgesteld.
Gaat de verhuurder niet akkoord of laat hij niets van zich horen? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen.