Hoe schakel ik de Huurcommissie in?

Is uw huishoudinkomen gedaald nadat u eerder de inkomensafhankelijke huurverhoging kreeg? En heeft u uw verhuurder gevraagd de huurprijs te verlagen, maar doet hij dat niet? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. U start een procedure. Hier leest u hoe u dat doet.

Hoe start u een procedure?

U schakelt de Huurcommissie in door het formulier Huurverlaging na inkomensdaling in te sturen.

Wanneer stuurt u het formulier op?

U kunt dit formulier pas insturen nadat u uw verhuurder per brief om een lagere huurprijs heeft gevraagd. Verstuur het formulier binnen 6 weken na de datum van de huurverlaging die u had voorgesteld.
Bijvoorbeeld: U wilde dat de huurverlaging op 1 juli zou ingaan. Stuur ons het formulier dan vóór 11 augustus.

Let op: Lager inkomen in het lopende jaar
Heeft uw verhuurder nee gezegd tegen uw vraag om huurverlaging, omdat u nog geen inkomensverklaringen van de Belastingdienst kon meesturen? Dan heeft het geen zin om een procedure te starten. Ook de Huurcommissie moet wachten totdat de Belastingdienst uw huishoudinkomen over 2020 heeft vastgesteld. Kijk op de website van de Belastingdienst wanneer uw inkomensverklaring beschikbaar is.

Een voorbeeld: U heeft gevraagd om huurverlaging omdat u in 2020 minder geld verdient. Dan kunt u pas in 2021 een huurverlaging voorstellen die u kunt afdwingen via de Huurcommissie. Pas nadat de Belastingdienst de inkomensverklaringen van u en de andere bewoners online heeft gezet.

Lees ook wat er gebeurt nadat u de Huurcommissie heeft ingeschakeld.