Wat gebeurt er nadat ik de Huurcommissie heb ingeschakeld?

Als u de Huurcommissie heeft ingeschakeld, gaan wij onderzoeken of de aanvangshuurprijs van uw woning klopt. Hier leest u wat er tijdens de procedure gebeurt.

U krijgt bericht

U krijgt een brief of e-mail waarin staat dat wij uw formulier hebben ontvangen. Daarin staat ook het nummer van uw procedure en hoe u contact met ons kunt opnemen.

U moet de kosten betalen

Een procedure bij de Huurcommissie kost geld. Als huurder betaalt u € 25. Als u gelijk krijgt, dan krijgt u dit bedrag na de uitspraak terug. Lees meer over hoeveel u moet betalen.

Wij doen de Huurprijscheck

Nadat u heeft betaald, kunnen we uw zaak behandelen. Een onderzoeker van de Huurcommissie doet de Huurprijscheck en maakt een puntentelling van uw woning. Daarmee beoordelen we of de afgesproken kale huurprijs niet te hoog is. U hoeft de Huurprijscheck niet zelf in te vullen.

Puntentelling en onderhoudsgebreken

Blijkt tijdens ons onderzoek dat de woning ernstige onderhoudsgebreken heeft? Dan kunnen we de huurprijs tijdelijk (verder) verlagen. Meer informatie vindt u op de pagina Onderhoud en gebreken.

Let op: Betaal de oude huurprijs

Zolang we nog geen uitspraak hebben gedaan, moet u de oude huurprijs blijven betalen. Gaat uw huurprijs na onze uitspraak omlaag? Dan kunt u het bedrag dat u te veel heeft betaald terugvragen bij uw verhuurder.