Huurverhoging voor sociale huurwoningen in 2022

Vanaf 1 juli 2022 mag de huurprijs voor een sociale huurwoning weer worden verhoogd. Het standaard huurverhogingspercentage in de sociale huursector is 2,3%.

Huurt u een zelfstandige woning en heeft u een kale huurprijs onder de € 300? Dan mag uw huurprijs in plaats van 2,3% met € 25 per maand worden verhoogd.De huurprijs voor mensen met een hoger (midden) inkomen mag met maximaal € 50 of € 100 omhoog, afhankelijk van uw (gezamenlijk) inkomen en de grootte van uw huishouden.

Huurt u een vrijesectorwoning? Dan geldt er een maximum huurverhoging van 3,3%, ook als u een hogere huurverhoging heeft afgesproken.

Wat is de maximale huurverhoging bij een sociale huurwoning in 2022?

Uw verhuurder mag de huurprijs vanaf 1 juli 2022 weer verhogen. Deze regel is voor alle typen sociale huurwoningen, kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen.  De hoogte van het inkomen is belangrijk bij het bepalen van uw huurverhoging.
 

Huishouden één persoonMaximale huurverhoging 1 juli 2022
Lager (midden) inkomen 2020 tot € 47.9482,3% of € 25
Hoger (midden) inkomen 2020 tussen € 47.948 en € 56.527€ 50
Hoog inkomen 2020 hoger dan € 56.527€ 100
Huishouden twee of meer personenMaximale huurverhoging 1 juli 2022
Lager (midden) inkomen tot € 55.4862,3% of € 25
Hoger (midden) inkomen tussen € 55.486 en € 75.369€ 50
Hoog inkomen hoger dan € 75.369€ 100