Jaarlijkse huurverhoging vrije sector huurwoning of ligplaats maximaal 3,3%

Huurt u een zelfstandige woning in de vrije sector of een ligplaats? Uw verhuurder mag in de vrije sector de huurprijs vanaf 1 januari 2022 maximaal met 3,3% verhogen. Als u niet weet of u een sociale of een vrije sector huurwoning of ligplaats huurt, zie dan de website van de Rijksoverheid.

Wanneer geldt het maximum?

Uw verhuurder kan alleen jaarlijks uw huur verhogen als daarover iets in het huurcontract staat. Soms staat er in uw huurcontract een percentage. Met dit percentage verhoogt de verhuurder uw huur jaarlijks. Dit heet de indexeringsclausule. Soms staan in het huurcontract bepaalde voorwaarden om de huurprijs jaarlijks te verhogen. Is het afgesproken percentage in het huurcontract lager dan of gelijk aan 3,3%? Dan is dat de huurverhoging die de verhuurder door mag berekenen.

Wanneer is jaarlijkse verhoging niet mogelijk?

Staat er niets over jaarlijkse huurverhoging in het huurcontract? Dan kan de verhuurder de huurprijs niet verhogen.
Is het afgesproken percentage hoger dan 3,3%? In dat geval geldt voor kalenderjaar 2022 het maximum percentage van 3,3%. De verhuurder mag dan het afgesproken hogere percentage niet doorberekenen aan de huurder.

Meer informatie:

Huurverhoging na woningverbetering vrijesectorwoning

Heeft uw verhuurder uw woning verbeterd? Dan geldt het maximum van 3,3% niet en mag hij uw huur meer verhogen. De huurverhoging moet wel in redelijke verhouding staan tot de kosten die de verhuurder heeft gemaakt. Bent u het niet eens met deze huurverhoging? Dan kunt u een verzoek door huurverhoging na woningverbetering bij ons indienen.

Controleer of u in een vrijesectorwoning woont.