Jaarlijkse huurverhoging vrijesectorwoning maximaal 2,4%

Huurt u een zelfstandige woning in de vrije sector? Sinds 1 mei 2021 geldt voor de jaarlijkse huurverhoging een wettelijk maximum. Deze regel geldt 3 jaar. De maximale huurverhoging voor de vrije sector is de inflatie + 1%. In 2021 mag uw verhuurder de huur met maximaal 2,4% verhogen.

Wanneer geldt het maximum?

Uw verhuurder kan alleen jaarlijks uw huur verhogen als daarover iets in het huurcontract staat. Soms staat er in uw huurcontract een percentage. Met dit percentage verhoogt de verhuurder uw huur jaarlijks. Dit heet de indexeringsclausule. Soms staan in het huurcontract bepaalde voorwaarden om de huurprijs jaarlijks te verhogen.

Wanneer is jaarlijkse verhoging niet mogelijk?

Staat er niets over jaarlijkse huurverhoging in het huurcontract? Dan kan de verhuurder de huurprijs niet verhogen. Ook geldt dan het maximumpercentage van 2,4% niet.

Meer informatie:

Huurverhoging na woningverbetering vrijesectorwoning

Heeft uw verhuurder uw woning verbeterd? Dan geldt het maximum van 2,4% niet en mag hij uw huur meer verhogen. De huurverhoging moet wel in redelijke verhouding staan tot de kosten die de verhuurder heeft gemaakt. Bent u het niet eens met deze huurverhoging? Dan kunt u een verzoek door huurverhoging na woningverbetering bij ons indienen.

Controleer of u in een vrijesectorwoning woont.