Als de huurverhoging klopt

Staat in de uitspraak dat de jaarlijkse huurverhoging klopt? Dan moet u die hogere huurprijs blijven betalen. Dat geldt vanaf de datum dat de verhuurder de huurprijs heeft verhoogd.

Als de huurverhoging niet klopt

Is de huurverhoging niet juist? Dan stellen wij de juiste huurprijs vast. In de uitspraak staat met hoeveel procent uw huurprijs omhoog mag gaan. Ook staat er op welke datum de huurverhoging ingaat.

Bent u het niet eens met de uitspraak?

Vindt u dat een belangrijk argument niet is meegenomen? Dan kunt u ons vragen om opnieuw naar de zaak te kijken. Dat heet: verzet aantekenen. Doe dat binnen 3 weken na de datum van de uitspraak.

Kantonrechter

U kunt ook naar de kantonrechter. Aan een procedure bij de kantonrechter zijn kosten verbonden. Vraag tijdig bij de kantonrechter binnen hoeveel weken u uw procedure moet starten.

Zelf geld terugvragen

Hebben wij een lagere huurprijs vastgesteld? Vraag dan zelf het te veel betaalde bedrag terug aan uw verhuurder. Wil uw verhuurder het bedrag niet terugbetalen? Neem dan contact op met het Juridisch Loket. De Huurcommissie kan u hier niet bij helpen.